Revalidatiesector en verzekeraars slaan handen ineen om behandelresultaten zichtbaar te maken

24/11/2015

Op 24 november hebben de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis de intentieverklaring voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten ondertekend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een landelijke databank, waarin de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten verzamelen.

Partijen verklaren zich met de ondertekening bereid om de plannen voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten verder uit te werken. Zij dragen voor de uitwerking van de plannen gezamenlijk de startkosten. In de Landelijke Databank Uitkomstmaten zullen de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten opnemen. Zo ontstaat een grote databank met allerlei gegevens over de behandelingen en de resultaten.

Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: “Ik ben er trots op dat we met alle partijen de handen ineenslaan om tot een Landelijke Databank Uitkomstmaten te komen. De databank biedt de revalidatie-instellingen de mogelijkheid om te benchmarken. Ze zien precies waar ze staan ten opzichte van anderen in de sector. Dat stimuleert instellingen tot verdere kwaliteitsverbetering.” Revalidatie Nederland faciliteert met de databank haar leden en kan met behulp van de gegevens uit de databank extern verantwoording afleggen over de geleverde kwaliteit.

De VRA beschouwt de landelijke databank als een kans om de vele initiatieven op gebied van uitkomstmetingen, PROM’s en diagnosegebonden datasets te verbinden en te ondersteunen. Als volgende stap ziet de VRA dan ook een bijeenkomst van de leden die een voortrekkersrol vervullen op deze gebieden om inhoud maar ook logistiek en ICT-vereisten in kaart te brengen. Dit is tevens de weg om tot een wetenschappelijke raad te komen die adviseert over op te nemen meetinstrumenten en externe publicaties.

Ook de betrokken zorgverzekeraars zijn enthousiast over de Landelijke Databank. Robbert Huijsman van Zilveren Kruis: “De registratie levert een schat aan kwaliteitsinformatie op. Daarmee kan de revalidatiesector zichzelf verbeteren. Dit is goed voor hun patiënt, onze verzekerde. Via zorginkoop willen we de verbeteringen stimuleren, maar willen we ook dat onze verzekerden goede keuze-informatie krijgen.”


Op de foto: Ondertekening van de intentieverklaring. Op de foto staan van links naar rechts Rien Pijnenburg (CZ Zorgverzekeraar), Robbert Huijsman (Zilveren Kruis), Jannie Riteco (Revalidatie Nederland) en Wijnandien Hoek (VRA).