Revalidatiesector gericht op kwaliteit

22/03/2016 

Revalidatiesector gericht op kwaliteit

De revalidatiecentra hebben een op kwaliteit gerichte houding. Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering’. Uit een onderzoek dat de IGZ begin 2015 uitvoerde, blijkt dat de revalidatiecentra op de meeste onderdelen aan de randvoorwaarden voor goede zorg voldoen. De revalidatiesector heeft de verbeterpunten die de IGZ constateerde voortvarend opgepakt.  

De IGZ was aangenaam verrast door de wil om te verbeteren bij revalidatiecentra. Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: “We zijn blij met de reactie van de IGZ. We hebben als sector kunnen laten zien dat we verbetermogelijkheden met beide handen aangrijpen om de zorg verder te professionaliseren”. Ook Hans Rietman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), is blij met het inspectiebezoek. “Revalidatie Nederland en VRA hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Het is prettig om daarin goed met de IGZ te kunnen samenwerken. Het heeft weer een verbeterslag opgeleverd.”

Eerste toetsingsronde
De IGZ heeft in het eerste kwartaal van 2015 voor het eerst alle klinische revalidatiecentra onderzocht en toetste de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg op basis van patiëntveiligheidsrisico’s. De resultaten staan in het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar professionalisering’. De maatregelen die de revalidatiesector naar aanleiding hiervan trof, zijn niet in de rapportage van de IGZ meegenomen.

VRA en Revalidatie Nederland
De VRA is de landelijke wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen. Revalidatie Nederland is de branchevereniging van de revalidatie-instellingen in Nederland. Alle twintig revalidatiecentra, veertien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en drie zelfstandige behandelcentra zijn lid.


Lees meer