Revalidatiesector richt Stichting Revalidatie Impact op

24/12/2019

Op vrijdag 20 december jl hebben Klaartje Spijkers op voordracht van de Patiëntenfederatie, Martijn Klem op voordracht van Revalidatie Nederland en Hans Rietman op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen de Stichting Revalidatie Impact opgericht. Ze willen hiermee gezamenlijk de medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland verder verbeteren.

Het oprichten van de stichting Revalidatie Impact is het startsein voor het verzamelen van resultaten van revalidatiebehandelingen en het vastleggen ervan in een landelijke databank, de Revalidatie Impact Scores. Vervolgens ontvangen de deelnemende instellingen de resultaten en analyses zodat zij zichzelf met de andere deelnemers kunnen vergelijken. Hans Rietman: “Het is belangrijk te weten waaruit een revalidatiebehandeling bestaat. Het is nog belangrijker te weten wat het behaalde resultaat van deze behandeling is voor het functioneren van de patiënt. Alleen door goede verzameling en terugkoppeling van deze gegevens kunnen revalidatieteams leren en verbeteren en optimale zorg geven.”

Het vergelijken van resultaten stimuleert aanbieders van medisch specialistische revalidatie om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomsten en over de verbetering van de zorg. Martijn Klem: “Al onze leden doen mee met Revalidatie Impact. Ze zijn essentiële schakels in de zorg van ziekenhuis naar eigen huis. Samen zorgen zij voor een landelijk dekkend netwerk van revalidatie-zorgaanbieders. Met de nieuwe stichting kunnen we ervoor zorgen dat wij samen voldoen aan de standaard die wij van onszelf en die patiënten van ons verwachten.”

Er wordt gestart met de verzameling van de behandeluitkomsten bij twee diagnosegroepen, patiënten die na een beroerte klinisch behandeld worden en patiënten met chronische pijn. Voor de patiënten met een beroerte wordt gebruik gemaakt van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) en voor chronische pijnpatiënten van de Pain Disability Index (PDI). De Stichting Revalidatie Impact wil de verzameling van uitkomstmaten uitbreiden totdat behandelresultaten van alle patiënten in de medisch specialistische revalidatie inzichtelijk zijn. Klaartje Spijkers: “Het is belangrijk dat bij het bepalen van het succes van een behandeling uitkomstmaten worden gebruikt die ook relevant zijn voor patiënten. Betrek dus patiënten vanaf het begin, zodat er zaken gemeten worden die zíj belangrijk vinden. Zo leggen patiënten met een progressieve spieraandoening de prioriteit bij het gebruiken van de armen in plaats van het lopen, omdat ze hierdoor langer zelfstandig kunnen zijn. Het gaat om het meten van uitkomsten, die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Daar draait het om in de revalidatie.”

Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en revalidatie-instellingen. Het bestuur wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van Revalidatie Nederland, twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en één vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie. De stichting wordt ondersteund door een bureau, dat gevestigd is in Utrecht.