Revalidatiesector zet landelijke databank met resultaten op

04/10/2018

Op 3 oktober jongstleden hebben Revalidatie Nederland en Reports het contract voor hosting en beheer van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR) getekend. Door systematisch in kaart te brengen wat behandelingen de patiënt opleveren, zet de revalidatiesector een stap naar verdere verbetering van de revalidatiezorg.

Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland: “Zorgverleners gebruiken meetinstrumenten als de PDI en de USER om de voortgang bij patiënten te meten. Door de samenwerking met Reports kunnen we al die metingen systematisch analyseren. Zo kunnen we het effect van de behandeling goed vergelijken met anderen instellingen en van elkaar leren. Patiënten zullen hierdoor betere zorg ontvangen. Ik ben erg blij dat we nu echt starten met de ontwikkeling van de LDUR.”

De Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR) is een initiatief van Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen VRA, de Dwarslaesie Organisatie Nederland en de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis. De LDUR is een grote databank met resultaten van behandelingen. Reports levert de ICT-infrastructuur voor deze databank.

Het is de verwachting dat de eerste concrete resultaten begin 2019 worden opgeleverd. Bovendien zullen andere meetinstrumenten aan de database worden toegevoegd, zodat van steeds meer behandelingen de resultaten inzichtelijk worden.

Marion de Waard van Reports en Martijn Klem van Revalidatie Nederland ondertekenen het contract voor hosting en beheer van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie.