Richtlijn Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 definitief

27/11/2014

De definitieve versie van de richtlijn 'Herziening Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1' is gepubliceerd. Op basis van commentaar tijdens de autorisatiefase zijn de navolgende aanbevelingen aangepast:

Oude aanbeveling:
‘Indien bij CRPS-I neuropathische pijn aanwezig is, kan een proefbehandeling met carbamazepine, pregabaline of andere anti-epileptica overwogen worden.’

Nieuwe aanbeveling:
‘Indien bij CRPS-I verschijnselen van sensitisatie aanwezig zijn, kan een behandeling met carbamazepine, pregabaline of andere anti-epileptica in onderzoeksverband overwogen worden.’

Oude aanbeveling:
‘Indien er bij CRPS-I neuropathische pijn aanwezig is, kan een proefbehandeling met amitriptyline of nortriptyline overwogen worden.’

Nieuwe aanbeveling:
‘Indien er bij CRPS-I verschijnselen van sensitisatie aanwezig zijn, kan een behandeling met amitriptyline of nortriptyline in onderzoeksverband overwogen worden.’

Oude aanbeveling:
‘Het is te overwegen om bij electieve hand-, voet- en enkelchirurgie 2 dagen preoperatief te starten met 500 mg vitamine C per dag per os gedurende 50 dagen, om de kans op het ontstaan van CRPS-I bij volwassenen te verkleinen. Bij een traumatologische indicatie van hand voet en/of enkel wordt geadviseerd deze dosering te starten vanaf het moment dat dit kan.’

Nieuwe aanbeveling:
‘Op dit moment is er onvoldoende bewijs om vitamine C bij electieve hand-, voet- en enkelchirurgie aan te bevelen. Het is in onderzoeksverband te overwegen preoperatief te starten met 500 mg vitamine C per dag per os gedurende 50 dagen bij electieve hand-, voet-, en enkelchirurgie.

Voor de volledige richtlijn en bijbehorende bijlagen, klik hier.