Richtlijn Subarachnoidale bloeding definitief

18/11/2013

De Richtlijn Subarachnoïdale Bloeding is inmiddels definitief vastgesteld.

 De richtlijnontwikkeling was een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Namens de VRA heeft prof.dr. J.M.A. Visser-Meily meegewerkt aan de richtlijn. De definitieve versie is te downloaden via: www.kwaliteitskoepel.nl.