Rick van der Vliet wint de PhD Award Rehabilitation Medicine 2021

12/11/2021

De PhD Award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van de revalidatiegeneeskunde in Nederland. Het doel van de prijs is om onderzoek van hoge kwaliteit te waarderen en in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar werd de prijs tijdens het online DCRM 2021 toegekend aan Rick van der Vliet.

Er waren drie genomineerden, die hun proefschrift op een uitstekende manier hebben gepresenteerd op het online DCRM. De proefschriften zijn alle drie van hoge kwaliteit en mooi om te vermelden is, dat alle genomineerden ook klinisch zijn opgeleid, en na hun promotie aan de weg blijven timmeren met hun onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde.

De jury, bestaande uit  prof. dr. Annemieke Buizer, prof. dr. Jeanine Verbunt, dr. Hannemieke van der Lei en dr. Robert Pangalila, heeft na een gewogen puntentelling waar het proefschrift en de presentatie mee zijn genomen, besloten om Rick van der Vliet uit te roepen tot winnaar van de PhD Award Revalidatiegeneeskunde 2021.

Rick van der Vliet is aan het Erasmus MC gepromoveerd op 'Non-invasive Neuromodulation in Motor Rehabilitation after Stroke'. Rick van der Vliet is eerstejaars assistent in opleiding tot neuroloog in het Erasmus Medisch Centrum en postdoctoraal onderzoek bij de afdelingen neurowetenschappen en klinische genetica. Hij is opgeleid tot arts en neurowetenschapper aan dezelfde universiteit en tot biomedisch ingenieur aan de TU Delft. Zijn promotieonderzoek is uitgevoerd binnen een samenwerking tussen de afdeling neurowetenschappen en revalidatiegeneeskunde.

Rick verenigt in zichzelf meerdere disciplines, als arts, neurowetenschapper en ingenieur. Dit heeft geleid tot een fraai proefschrift met mooie publicaties. Hij heeft meerdere onderzoekstechnieken toegepast, en de resultaten zorgvuldig bediscussieerd, met implicaties voor toekomstig onderzoek, waar hij ook plannen voor aan het maken is. In zijn presentatie tijdens het congres heeft hij de resultaten beeldend gepresenteerd en zeer goed bediscussieerd. De jury van de Commissie Wetenschap & Innovatie feliciteren Rick met zijn prijs en wensen hem veel succes in zijn onderzoeks-  en klinische carriere

De andere twee genomineerden waren:

  • Judith Vloothuis met het proefschrift Caregiver-mediated exercises after stroke
    Judith Vloothuis is revalidatiearts in Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie. Zij werkt op een poliklinische afdeling voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast was zij als onderzoeker verbonden bij de CARE4STROKE studie, waarbij ze op 16 november 2020 is gepromoveerd op het proefschrift met de titel ‘Caregiver-mediated exercises after stroke’. Ook na haar promotie is ze actief betrokken bij het NAH onderzoek binnen Reade. Daarnaast is zij plaatsvervangend opleider voor arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts.
  • Marleen Sol met het proefschrift Wheelchair Mobility Skills in youth using a manual wheelchair. From Test to Training
    Marleen Sol verdedigde in juli 2021 succesvol haar proefschrift: “Wheelchair Mobility Skills in Youth, from test to training” aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment werkt Marleen Sol op de Hogeschool Utrecht als docent bij de Master kinderfysiotherapie en heeft zij een ZonMw-subsidie gekregen voor het implementatie/onderzoeksproject “rolstoelvaardigheid in de kinderrevalidatie”.

Het doel van de PhD Award is aandacht te vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde en het werk van onderzoekers onder een breder publiek kenbaar maken. Tegelijkertijd draagt deze award bij aan de mogelijkheden van veelbelovende onderzoekers om zich verder te ontplooien en kansen op vervolgonderzoek te vergroten.
Hoogleraren revalidatiegeneeskunde konden kandidaten voordragen en vanuit iedere universiteit mocht dat er maar één zijn. De inzendingen werden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vier leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA.