Routinematig meten van arbeidsparticipatie in de algemene revalidatie

12/02/2021

Revalidatie kan een rol spelen in het verbeteren van arbeidsparticipatie. In een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR), nr.1 2021, beveelt prof. dr. Michiel Reneman aan om gebruik te maken van een kleine set met een aantal arbeidsparticipatievragen.

Het meten van arbeidsparticipatie is een uitdaging. Dit komt onder andere door een gebrek aan eenduidige definities van uitkomstmaten, maar ook door de vele variaties in werken die er mogelijk zijn, aldus Michiel Reneman. Hiervoor zijn diverse uitgebreide meetinstrumenten beschikbaar.

In een artikel in NTR 2021-1 doet Michiel een aanbeveling om gebruik te maken van een zeer kleine set met arbeidsparticipatievragen. Deze set is in omvang erg beperkt wat enerzijds de toepasbaarheid ten goede komt, maar anderzijds ten koste gaat van de mate van detail en precisie. 

Bijgevoegd vind u een pdf van het betreffende artikel in NTR, alsmede een downloadbaar formulier met de vragenset voor het generiek maten van werkgerelateerde uitkomsten.