Samenwerking Rijndam en De Hoogstraat bij dwarslaesie

29/10/2015

De Hoogstraat Revalidatie en Rijndam Revalidatie gaan hun expertise en behandelcapaciteit voor revalidatie bij een dwarslaesie uitwisselen.

Wat houdt de samenwerking in?
“De samenwerking maakt het onder andere mogelijk om snelle overname van dwarslaesiepatiënten uit het ziekenhuis naar één van beide centra te garanderen. De revalidatiebehandeling in beide organisaties zal meer en meer op elkaar worden afgestemd waardoor het ook eenvoudiger wordt om in tijden van grote vraag over en weer personeel uit te wisselen en zo de kwaliteit van zorg op peil te houden”, licht Catja Dijkstra, revalidatiearts bij de Hoogstraat toe. ”Rijndam en De Hoogstraat gaan patiënten daarnaast nog laagdrempeliger de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de specialisaties op het gebied van dwarslaesierevalidatie van beide centra.” Tebbe Sluis, revalidatiearts bij Rijndam vult aan: “Door de samenwerking kunnen Rijndam en De Hoogstraat nog intensiever samen investeren in kennisontwikkeling en kennisoverdracht zowel voor eigen (nieuwe) medewerkers als voor andere professionals. Gezamenlijk gaan zij scholingsaanbod ontwikkelen waarmee hun kennis naar minder gespecialiseerde revalidatiecentra wordt overgedragen. Dit zodat mensen met een dwarslaesie er na de primaire revalidatie voor kunnen kiezen de verdere begeleiding dichter bij huis te zoeken.”

Wat is een dwarslaesie?
Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Het is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen. Het aantal mensen dat een dwarslaesie krijgt, is relatief beperkt maar voor wie het treft zijn de gevolgen ingrijpend. Ieder jaar worden er ongeveer 300 mensen met een dwarslaesie in een revalidatiecentrum opgenomen. Gezien de relatief beperkte omvang van deze patiëntengroep is het van belang de kennis en vaardigheden voor een goede behandeling en begeleiding te concentreren. In Nederland zijn er daarom acht gespecialiseerde revalidatiecentra die mensen met een dwarslaesie mogen behandelen.

Rijndam en De Hoogstraat behoren tot deze acht centra en zijn specialist in dwarslaesierevalidatie. Samen behandelen zij bijna de helft van alle mensen die jaarlijks in Nederland een dwarslaesie krijgen. Beide centra blijven vanzelfsprekend hun bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de dwarslaesierevalidatie in Nederland.

Over Rijndam Revalidatie
Rijndam is een organisatie voor medisch specialistische revalidatie. Rijndam is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben met beperkingen in hun functioneren. Doel van de revalidatie is een zo zelfstandig mogelijk leven. Bij Rijndam werken ruim 800 medewerkers, zo’n 50 vrijwilligers en jaarlijks komen er ongeveer 9.000 patiënten op een aantal locaties in Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Leerdam, Capelle a/d IJssel, Vlaardingen, Maassluis en Gorinchem.

Over De Hoogstraat Revalidatie
De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht helpt kinderen en volwassenen die moeten revalideren vanwege een aangeboren aandoening, een ziekte of een ongeval. Zij hebben complexe, vaak blijvende en met elkaar samenhangende problemen op het gebied van bewegen, voelen, denken, spraak, taal en/of gedrag. De Hoogstraat helpt bij het herstel van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, waardoor een maatschappelijke rol in het gezin, op school, op het werk of in de vrije tijd, mogelijk blijft of (weer) mogelijk wordt.

Bron:
www.rijndam.nl
www.dehoogstraat.nl