Samenwerking Rijndam Revalidatie en Koninklijke Visio

11/12/2014

Op 11 december 2014 hebben de bestuurders van Rijndam Revalidatie en de directeur van Koninklijke Visio te Rotterdam handtekeningen gezet onder een bijzondere samenwerking. De partijen slaan de handen ineen voor wederzijdse doorverwijzing. Door het aangaan van deze samenwerking ontstaat er een laagdrempelige en zichtbare ketenzorg: efficiënt en kwalitatief beter.

Als Rijndam na onderzoek bij een patiënt met hersenletsel problemen met het zicht vermoedt,  betrekt de revalidatiearts een neuropsycholoog van Koninklijke Visio bij de revalidatie. Visio verzorgt dan het visuele gedeelte van het onderzoek en waar nodig begeleiding en advies aan de patiënt. Visio voorziet daarnaast de behandelaren van Rijndam van advies ten gunste van de slechtziende patiënt.

Visio betrekt op zijn beurt Rijndam bij een slechtziende cliënt met een beperking in bewegen (motorisch) of denken (cognitie). Rijndam adviseert de behandelaar van Visio hoe om te gaan met een cognitief of motorisch beperkte cliënt. Door deze nieuwe aanpak vullen de instellingen elkaars expertise aan en ontvangt de patiënt complete zorg. En er zijn nog voldoende kansen om de samenwerking nog verder te intensiveren.