SKMS projecten goedgekeurd

27/11/2014

Twee SKMS projecten voor Centraal Budget 2014 zijn goedgekeurd.

Twee projecten die door de VRA zijn ingediend voor het Centraal Budget 2014 van de SKMS zijn goedgekeurd. Het betreft de volgende projecten:

Optimalisatie van CVA-revalidatie: Praktijkvariatie, zorgevaluatie, en gepast gebruik. Dit project heeft als doel in twee zorgketens praktijkvariatie in CVA-revalidatie inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verklaren. Op basis van de bevindingen zullen aanbevelingen voor gepast gebruik van zorg in CVA-zorgketens geformuleerd worden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de voorzitter van de projectgroep mw.dr. P.H. Goossens (phg@rrc.nl).

Richtlijn Dwarslaesie. Er zal een multidisciplinaire evidence-based richtlijn Dwarslaesie ontwikkeld worden. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de voorzitter van de richtlijnwerkgroep dr. C. van Koppenhagen (c.v.koppenhagen@dehoogstraat.nl).