Standpunt nazorg voor IC-patiënten

14/04/2020

De Federatie heeft een standpunt gepubliceerd met adviezen voor de zorg van COVID-19 patiënten die op de IC hebben gelegen. In het standpunt is veel aandacht voor het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS) bij patiënten en naasten. Daarnaast worden er adviezen gegeven met betrekking tot de informatieoverdracht bij ontslag, worden de mogelijke revalidatietrajecten beschreven en worden er aanbevelingen gedaan voor de nazorg van patiënten.

Het standpunt is opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Internisten Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlands Instituut van Psychologen, Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect.  

Vanuit de VRA was bij de totstandkoming ervan dr. Herman Holtslag, revalidatiearts in het Amsterdam UMC, als voorzitter betrokken. Het betrof een gedeeld voorzitterschap met prof. dr. D. van Dijk, anesthesioloog-intensivist in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Diverse VRA-leden hebben meegewerkt door als klankbordgroep het concept-standpunt te becommentariëren.

Klik hier en ga naar Standpunt nazorg voor IC-patiënten