Standpunt Neuromodulatie bij chronische pijn (NVA)

16/09/2020

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is het standpunt ‘Neuromodulatie bij chronische pijn’ ontwikkeld. Dit standpunt is onlangs geautoriseerd, ook door de VRA, en vindt u bijgevoegd bij dit bericht.

De afgelopen periode is er door het Zorginstituut Nederland een duidingstraject neuromodulatie bij chronische pijn afgerond. De resultaten hiervan zijn beschreven in het Standpunt Neuromodulatie bij Chronische pijn (Zorginstituut Nederland, 12 november 2019). Hierin staat dat een aantal indicaties voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk; echter ook tot een aantal indicaties die hier niet aan voldoen en die vanaf 1-1-2020 geen onderdeel meer uitmaken van het te vergoeden pakket.

Naar aanleiding van dit duidingstraject wordt een nieuw kwaliteitssysteem neuromodulatie ontwikkeld, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Een onderdeel van dit kwaliteitssysteem is dit standpunt neuromodulatie bij chronische pijn. In dit standpunt wordt omschreven welke eisen er aan de behandeling gesteld worden (algemeen en specifiek voor de vergoedde indicaties) en aan welke eisen een pijnbehandelcentrum moet voldoen om neuromodulatie bij chronische pijn te mogen toepassen.

Lees ook:
Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn (Zorginstituut Nederland)