Subsidieronde ZE&GG 2019 online

14/10/2019

Er is een extra subsidieronde voor voor projectideeën voor evaluatieonderzoek binnen de medisch specialistische zorg op de thema’s diagnostiek en nazorg/follow-up. Deze oproep is uitgezet in opdracht van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) met steun van alle hoofdlijnenakkoord (HLA)-partijen.

De doelstelling van het programma is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van alle partners aan een cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is, zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft. Uitgangspunt is dat over vijf jaar zorgevaluatie onderdeel is van de reguliere zorgverlening en leidt tot gepast gebruik. De inhoud van het programma staan omschreven in de ZE&GG rapportage.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via evaluatieonderzoekze&gg@zonmw.nl. Voor de reacties op inhoudelijke vragen wordt door ZonMw met het programma ZE&GG afgestemd.

Wilt u indienen?
De volledige subsidieoproep en een nieuwsbericht over de subsidieoproep vindt u in 2 bijlagen onderaan dit nieuwsbericht. U vindt ook meer informatie over de subsidieoproep via zonmw.nl.

Zie hieronder voor de tijdslijn voor deze subsidieaanvraag:

Wat

Wanneer

Wie (Beoordeling/besluit)

Indienen projectidee

Voor 28 november 2019 (14.00)

Relevantie door werkorganisatie ZE&GG

Kwaliteit door ZonMw

Advies aan projectleider

Medio januari

ZonMw

Indienen uitgewerkte aanvraag

Voor 17 maart 2020 (14.00)

Hoor door ZonMw

Indienen wederhoor

Eind april 2020

Beoordeling door ZonMw en werkorganistie ZE&GG

Besluit

Uiterlijk 15 juli 2020

ZonMw

Start studie

Uiterlijk 31 december 2020