Tekst nieuwe AMS beschikbaar

04/09/2015

Deze zomer was de doorvertaling van het Cao-akkoord Ziekenhuizen in de AMS afgerond. De nieuwe AMS gaat in op 1 januari 2016. Inmiddels is ook de tekst van de nieuwe AMS beschikbaar (zie link onderaan dit bericht).

In juli 2014 bereikten de Federatie en de LAD een akkoord met de NVZ over de nieuwe AMS. De AMS had als ingangsdatum 1 januari 2015, maar kon toen nog niet formeel ingaan, omdat deze deel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen en daarvoor liepen de onderhandelingen destijds nog. De nieuwe cao is er intussen: op 4 maart j.l. werd een principeakkoord bereikt. Sindsdien hebben de LAD en Federatie samen met de NVZ gewerkt aan de doorvertaling van de cao in de AMS. Die doorvertaling werd eind juli afgerond.

Belangrijkste afspraken
Nu de doorvertaling is afgerond, moeten ziekenhuizen invulling geven aan de afgesproken salarisverhogingen. Dat betekent dat de salarissen per 1 januari 2015 én per 1 januari 2016 structureel met 1,5% worden verhoogd; daarnaast vindt op 1 juli 2015 én op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering plaats van 0,5%.
Daarnaast gaat - ook al gaat de nieuwe AMS pas op 1 januari 2016 in - de samenwerking volgens de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling direct van start. Dat betekent onder andere dat ziekenhuizen naast een Vereniging Medische Staf ook een Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) krijgen, die betrokken moet worden bij de strategische koers van het ziekenhuis en bijvoorbeeld ook bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Voor de positionering van medisch specialisten is verder afgesproken dat ze regelmatig de cijfers van de kosten en omzetontwikkeling ontvangen. Als aan deze afspraken nog geen invulling wordt gegeven, vernemen de LAD en Federatie dat graag, zodat ze dit met de NVZ kunnen bespreken. Om VMSD’s te ondersteunen, organiseren de LAD en Federatie Medisch Specialisten op 18 november een masterclass (meer informatie hierover volgt nog).

Variflex
Vorig jaar is in de AMS afgesproken dat de Variflex op 1 januari 2017 komt te vervallen, mits de afspraken over veilig en gezond werken goed worden nagekomen. De LAD en de Federatie krijgen wat signalen van medisch specialisten dat zij op dit moment lastig afspraken kunnen maken over de Variflex dan wel complementaire toeslag; ook in dat geval kunt u contact met ons opnemen met het Kennis- en DienstverleningsCentrum van de Federatie/LAD.

Lees ook:
Tekst: AMS 2016
Website Federatie: 'Nieuwe AMS op 1 januari een feit'

Bron: Demedischspecialist.nl