Terugblik informatiebijeenkomsten LAD en OMS

28/03/2014

Wat zijn de gevolgen van de invoering van de integrale tarieven in 2015 voor de medisch specialisten in dienstverband? Het is voor de dienstverbanders geen 'ver-van-mijn-bed-show'. Zij moeten nu positie pakken zodat ze kunnen meebeslissen en een grotere rol kunnen spelen bij het inrichten van de zorg binnen hun instelling.

Op 20, 26 en 27 maart jl. hebben de LAD en OMS informatieavonden gehouden in Assen, Veldhoven en Utrecht. Centraal stonden deze avonden de veranderingen in het bekostigingssysteem en de gevolgen voor de medisch specialisten in loondienst. Ook de laatste stand van zaken rond de nieuwe AMS kwam aan de orde.

Voor de medisch specialist in dienstverband
Bij medische specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. In een FAQ geven de LAD en OMS antwoord op die vragen van de dienstverbanders

Stand van zaken nieuwe AMS
In de onderhandeling is door LAD en OMS ingezet op onder meer een veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en op invloed en zeggenschap. Voor veilig en gezond werken geldt het kader van een 45-urige werkweek, in die tijd worden ook aanvullende taken op het gebied van management of opleiding vervuld. Daarnaast kan er maximaal 7 uur per week arbeid worden verricht tijdens diensten. De nieuwe AMS gaat handvatten bieden voor een gesprekscyclus over een gezonde en veilige inzet van medisch specialisten. Raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden.

Modellen voor 2015
Volgend jaar verliezen de vrijgevestigde specialisten hun zelfstandig declaratierecht. Dat heeft ook consequenties voor artsen die in loondienst werken. Er komt beweging in de wijze waarop het ziekenhuis en de artsen zijn georganiseerd. Hiervoor zijn verschillende modellen, zoals dienstverbandmodel, participatiemodel en samenwerkingsmodel. Het is voor medisch specialisten in dienstverband belangrijk om betrokken te zijn bij de keuze van de instelling voor een organisatiemodel.

Bron: lad.nl en amsvernieuwing.nl

Lees meer:
Website LAD: Eerste informatiebijeenkomst LAD en OMS
Website AMS-vernieuwing: 'We moeten nu positie pakken'
FAQ medisch specialisten in dienstverband
Veel gestelde vragen dienstverband