Terugblik op een succesvol DCRM 2015

17/12/2015

Van 5 tot 7 november organiseerde de VRA het DCRM 2015: het najaarscongres dat vanwege het 60-jarig bestaan van de VRA dit jaar 3 dagen duurde. Het congres was gericht op ‘crossing borders’, tussen verschillende disciplines maar ook over landgrenzen heen.

Al met al was het een erg geslaagd congres: het deelnemersaantal was hoger dan voorgaande jaren (meer dan 730 deelnemers) en de kwaliteit van de workshops en presentaties was erg hoog! Hieronder een korte samenvatting van de resultaten van de enquête:

De verdeling van de deelnemers was als volgt:

  • 88% van de deelnemers waardeert het gehele congres als goed tot excellent.
  • 87% van de deelnemers heeft iets geleerd van dit congres.
  • 78% van de deelnemers vindt het congres effectief voor de professionele ontwikkeling.
  • Over de organisatie van het congres waren de deelnemers erg tevreden.

Al met al mooie cijfers waar de VRA trots op is! Indien u benieuwd bent naar de evaluatie van een workshop of mini-symposium die u heeft gegeven, dan kunt u altijd contact opnemen met congres@revalidatiegeneeskunde.nl.

Zonder input vanuit de leden is het organiseren van een wetenschappelijk congres niet mogelijk: daarom bedankt de WeCo en het VRA bestuur alle VRA leden voor hun bijdrage aan het congres.

Congressen in 2016
Tot slot roepen wij u op om ook een bijdrage te leveren aan de komende congressen. Voor het Colloquium kunt u een abstract indienen voor een posterpresentatie (klik hier). Voor het DCRM 2016, dat wordt gehouden in het MECC te Maastricht, kunt u nu al een abstract indienen voor een workshop of mini-symposium (klik hier). Vanaf januari 2016 kunt u ook een abstract indienen voor een poster- of oralpresentatie voor het DCRM 2016.