Tour de ALS

26/02/2014

Een groep ALS-onderzoekers op het laboratorium experimentele neurologie van het UMC Utrecht heeft besloten om mee te fietsen met de 'Tour du ALS'. Ze hopen met sponsoren een mooi bedrag op te halen voor dit goede doel.

Deze zes onderzoekers zijn niet alleen betrokken bij de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek naar ALS, maar dragen met deze fietsuitdaging een extra steentje bij. Ze hebben hiervoor het 'Team Lab de la Montagne' opgericht. Het streven is om driemaal de berg op de fietsen en zo de titel 'Malloot van de Kale Berg' te bemachtigen.

Revalidatieartsen spelen in de zorg voor en behandeling van ALS patiënten een belangrijk rol. Er is dan ook een nauwe samenwerking tussen het UMC Utrecht en verschillende revalidatieteams die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ALS patiënten. De onderzoekers stellen het zeer op prijs als ze ook worden ondersteund vanuit de revalidatieartsen.

Samenstelling het van 'Team Lab de la Montagne': Oliver Härschnitz, Anne Visser, Mark Huisman, Dirk Straver, Sander Wagemakers en Wouter van Rheenen.

Klik hier voor meer informatie over de 'Tour du ALS'
Klik hier voor meer informatie over het 'Team Lab de la Montagne'

Informatie over ALS en de Tour du ALS
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een zeer ernstige aandoening waarbij de zenuwcellen die de spieren aansturen afsterven. Patiënten raken hierdoor uiteindelijk volledig verlamd. Omdat er nog geen genezing mogelijk is komen de meeste patiënten binnen 3 jaar te overlijden door. zwakte van de ademhalingsspieren.
Hoewel er de laatste jaren grote stappen zijn gemaakt in het onderzoek naar de oorzaak van ALS valt er nog veel winst te behalen. De precieze oorzaak van ALS blijft nog onduidelijk en daarmee is ook genezing nog niet mogelijk. Dit moet natuurlijk veranderen en daarom organiseert de ALS stichting de Tour du ALS. In deze tour beklimmen deelnemers de Mont Ventoux, optioneel één, twee of drie keer met als doel geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek.