TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde

26/01/2015

De VSG nodigt onderzoekers en revalidatieartsen uit een inzending te doen voor de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde. Wetenschappelijke proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde komen hiervoor in aanmerking.

Wetenschap loont!
TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wil door middel van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen.
Er wordt een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt voor de beste proefschriften uit 2014, respectievelijk ter waarde van €2000,-, €500,- en €250,-. Daarnaast is er een geldprijs beschikbaar van €500,- voor het beste wetenschappelijke artikel uit 2014.

De VSG nodigt ook leden van de VRA uit een inzending te doen voor de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde.
Wetenschappelijke proefschriften en wetenschappelijke tijdschriftartikelen met praktische relevantie voor de sportgeneeskunde en die voldoen aan de inclusiecriteria, kunnen vóór 1 juni 2015 in tienvoud (hard-copy) worden gestuurd naar:  
Vereniging voor Sportgeneeskunde
t.a.v. de Jury van de TulipMed Prijs voor Sportgeneeskunde
Postbus 52
3720 AB  BILTHOVEN
vsg@sportgeneeskunde.com

Voor meer informatie, de beoordelingsprocedure en -criteria: www.sportgeneeskunde.com/tulipmed-prijs-voor-sportgeneeskunde