Tweede convenant ‘Gepast gebruik van zorg’ ondertekend

29/04/2014

De OMS heeft net als elf andere vooraanstaande partijen in de zorg het tweede convenant 'Gepast gebruik van zorg' ondertekend tijdens een bijeenkomst van Zorginstituut Nederland.

Naast de OMS hebben ook ActiZ, DBC-Onderhoud, KNMG, LHV, NPCF, NVZ, NZa, V&VN, ZonMw, ZN en het Zorginstituut Nederland hun handtekening onder het convenant gezet. Doel van het convenant is het vastleggen van het commitment van de partijen om goede zorg te bevorderen en ongewenste zorg te ontmoedigen.

Ronde tafel
De OMS neemt deel aan Ronde tafelbijeenkomsten ‘gepast gebruik’, waar de partijen elke 6 weken met elkaar casuïstiek bespreken. Bestuurslid van de OMS Marcel Daniëls: "Veel van de onderwerpen aan de ronde tafel betreffen het medisch specialistisch handelen. Dan is het logisch dat de OMS meedoet. Het convenant stimuleert specialisten telkens na te denken over wat gepast gebruik van zorg is voor de individuele patiënt, en om hierover met hem het gesprek aan te gaan." De campagne ‘Verstandig Kiezen’ is een goed voorbeeld van hoe de OMS, de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw gesteund door de NPCF werk maken van ‘gepast gebruik van zorg’.

Bron: orde.nl

Meer informatie:
- Dossier 'Verstandig Kiezen'
- Interviews met de 12 ondertekenden partijen