Update complicatieregistratie

21/02/2020

Lees in dit artikel over enkele aanpassingen die in februari 2020 zijn doorgevoerd in de complicatieregistratie.

Voor de revalidatiegeneeskunde is een lijst van vijf complicaties opgesteld die geregistreerd dienen te worden, te weten:

  • Decubitus
  • Diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE)
  • Pneumonie
  • Urineweginfecties (UWI)
  • Complicaties t.b.v. invasieve verrichtingen

Deze complicaties zijn nader omschreven in de complicatieregistratie. Sinds het opstellen van de complicatieregistratie in 2017 zijn er opmerkingen op de complicatieregistratie binnengekomen die recent door de Commissie Kwaliteit zijn beoordeeld en verwerkt in een aangepaste versie van de complicatieregistratie.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen:

  • Pagina 3: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een nieuwe definitie van complicatie opgesteld, deze verwerkt in de nieuwste versie van de complicatieregistratie VRA.
  • Pagina 9 Complicatieregistratie: complicaties ten gevolge van invasieve verrichtingen: Definities: zenuw vervangen door perineuraal
  • Pagina 9 Complicatieregistratie: complicaties ten gevolge van invasieve verrichtingen: Onder 'exclusie' stond dat 'onderhoud van een intrathecale baclofenpomp niet valt onder invasieve verrichting'. Dit is weggehaald en bij definities is toegevoegd: ‘vullen en doseren van een intrathecale baclofenpomp’.

Het bestuur heeft deze aanpassingen geaccordeerd.

Graag vragen wij uw aandacht voor de vernieuwde versie van de complicatieregistratie, elders op deze website.