Update Registratie van zorg aan nieuwe patiëntengroepen door corona

21/04/2020

Door de corona-crisis verlenen revalidatie-instellingen inmiddels zorg aan nieuwe patiëntgroepen. VRA en Revalidatie Nederland blijven onderzoeken hoe deze nieuwe groepen zo goed mogelijk geregistreerd kunnen worden. Hierbij een update van alle registratietermen.

De VRA heeft aan DHD aangegeven welke COVID-19 termen kunnen worden opgenomen in het revalidatiedeel van de thesaurus. De DHD heeft besloten om in de diagnosethesaurus de huidige termen voor COVID-19 te koppelen aan 'U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd' (eerder was dit 'U07.1 COVID-19 virus geïdentificeerd'). De DHD geeft als motivatie dat als niet zeker is dat de tests zijn uitgevoerd met een positieve uitslag, alleen U07.2 mag worden geregistreerd. Mogelijk komen er nog termen die naar U07.1 leiden, daarover is DHD nog in overleg met het RIVM. Voor nu kunnen we U07.2 registreren. De DHD heeft een code-advies uitgebracht. Deze is opgenomen in de registratiewijzer.
Een andere wijziging is een tekstuele toevoeging dat door IC-opname en/of zuurstoftekort ziektebeelden kunnen optreden zoals post-IC-syndroom (PICS). Dit is te registreren onder bestaande diagnoses, zoals critical illness-polyneuropathie en post-anoxische encefalopathie (hersenbeschadiging door zuurstofgebrek). Deze termen zijn al opgenomen in de diagnosethesaurus, critical illness-polyneuropathie bestond nog niet als ICD9-code. Deze is toegevoegd aan de nieuwe tabellen.

Als andere diagnosecodes de toestand van de patiënt beter beschrijven, dan kan de arts deze uiteraard gewoon registreren. Het is de arts die bepaalt welke diagnosecode van toepassing is. U07.2 kan als nevendiagnose worden geregistreerd.

Nog niet alle centra werken met deze thesaurus. Daarom is ook een ICD-9-code gemaakt voor de diagnose COVID-19 en is de tabel ICD9-DE-REV naar DBC-diagnose en de tabel ICD9-DE-ICD10 aangepast.

RN heeft met een aantal zorgfinancials en beleidsadviseurs onderzocht hoe ook de ziekenhuisverplaatste zorg is te registreren (klik hier). Het doel is een zo uniform mogelijke registratie waarbij de reguliere revalidatiezorg onderscheiden wordt van de ziekenhuisverplaatste zorg. Voor de registratie van ziekenhuisverplaatste zorg zijn ook codes opgenomen in de hierboven genoemde tabellen. Pas in een later stadium wordt onderzocht hoe deze zorg te verantwoorden is, mocht het nodig en zinvol zijn te declareren.

ZN en de NZa geven aan dat iedereen dezelfde focus heeft. Het opvangen en verzorgen van met het coronavirus besmette patiënten en andere patiënten met acute problemen, heeft momenteel vanzelfsprekend voorrang. De bekostiging mag geen issue zijn. Registreer zo goed als mogelijk is wat je doet. Controles worden gepast ingezet, rekening houdend met de genomen crisismaatregelen zodat zorgtaken nu niet onnodig worden belemmerd.

Bij nieuwe ontwikkelingen en eventuele voortschrijdende inzichten over bovenstaande, wordt u geïnformeerd via VRA Nieuwsbrieven en de Corona Community op Revalidatie Kennisnet (map Bekostiging).