Update vaccinatie van medische hoog-risicogroepen vanuit het RIVM

24/02/2021

De COVID-19 vaccinatie wordt in principe aangeboden op leeftijd: van oud naar jong (met uitzondering van het zorgpersoneel). Dit omdat het risico op een slecht beloop en sterfte door COVID-19 toeneemt met het stijgen van de leeftijd: het risico is sterk verhoogd bij mensen boven de 60 jaar en neemt verder toe bij een hogere leeftijd. Een uitzondering hierop zijn enkele selecte medische (hoog)risicogroepen.

Onderaan deze pagina vindt u een dowloadbaar document met meer informatie over de vaccinatie van deze medische risicogroepen. In afwachting van het besluit van de minister wordt dit beleid verder uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over het traject en de planning, wordt dat toegevoegd op deze webpagina van het RIVM en worden de betreffende specialisten en patiënten op de hoogte gesteld.

Let op:
Bent u patiënt en valt u onder een van deze hoog-risicogroepen? Neem dan NIET zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. Op dit moment is de planning nog niet helemaal rond. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor de vaccinatie.