Update vaccinatie van mensen met spierziekten en neurologische aandoeningen met ademhaling deficiëntie

24/03/2021

VWS heeft op advies van de Gezondheidsraad besloten dat een beperkt aantal patiënten met een hoog medisch risico vervroegd in aanmerking komt voor vaccinatie. Het gaat om groepen patiënten waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op een slecht beloop door COVID-19 infectie.

Tot deze groep behoren neurologische patiënten bij wie de ademhaling gecompromitteerd is. Patiënten die in aanmerking komen voor vervroegde vaccinatie zijn geïdentificeerd door Spierziekten Centrum Nederland (SCN) en de Centra voor Thuis Beademing (CTB).

Aanvankelijk is ervoor gekozen om op basis van DBC codes de aantallen patiënten bij de ziekenhuizen uit te vragen en tevens de geregistreerde patiënten bij de CTB en uit de registers van SCN in kaart te brengen.

Zoals te lezen in de informatiebrief in de bijlage leidde dit tot veel grotere aantallen patiënten dan waarvan in eerste instantie uitgegaan was en zijn er mensen die in zowel een register en/of CTB geregistreerd is en ook nog geïdentificeerd op basis van DBC code in 1 of meerdere ziekenhuizen.

In overleg tussen het RIVM en CTB/SCN besloten om de mensen die bekend zijn bij een van de CTB’s of in een van de registers van SCN is opgenomen in aanmerking te laten komen voor versnelde vaccinatie. De verwachting is dat dan verreweg de meeste patiënten die voor versnelde vaccinatie in aanmerking komen bereikt worden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de mensen gevaccineerd zouden worden met AstraZeneca, door de huisartsen. Nadat AstraZeneca tijdelijk niet gebruikt kon worden is het plan aangepast en besloten dat de 7 academische neuromusculaire centra in Nederland de mensen gaan uitnodigen en vaccineren. De uitnodigingen zijn verstuurd en worden deze week bezorgd. Wanneer patiënten met neuromusculaire aandoeningen en ademhaling deficiëntie bekend zijn bij een CTB en/of register van SCN krijgen zij dus vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie

Wanneer mensen niet uitgenodigd worden en wel denken in aanmerking te komen voor een versnelde vaccinatie kunnen zich melden (na 29 maart) via de website van spierziekten centrum Nederland , zij zullen beoordelen of mensen wel/niet in aanmerking komen voor versnelde vaccinatie.

Op dit moment is het standpunt van de Gezondheidsraad dat kinderen vooralsnog niet worden gevaccineerd. Ook niet de 16- en 17-jarigen voor wie eventueel het Pfizer-vaccin in aanmerking zou komen. Kinderen met ernstige spierziekten of ernstige neurologische aandoeningen lopen niet meer risico om ziek te worden van het SARS-Cov-2 virus dan van andere respiratoire virussen.