• 09/11

  Nieuwe hoofdredacteur NTR gezocht

  Ruim 1100 lezers kijken uit naar de nieuwe editie van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). NTR is hét tijdschrift voor revalidatieartsen en andere professionals die op de hoogte willen blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde. NTR verschijnt 5 keer per jaar, vier themanummers en een algemeen nummer, ingevuld met losse artikelen en vaste rubrieken. [...]

  Lees meer

 • 05/11

  Commentaarfase Richtlijn Nazorg COVID-19

  Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Long Alliantie Nederland (LAN) is begin 2021 gestart met de ontwikkeling van de integrale evidence-based richtlijn Nazorg voor patiënten met COVID-19.  [...]

  Lees meer

 • 28/10

  Start project Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

  De beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om een gezamenlijke handreiking te ontwikkelen. De chronische zorg voor mensen met een beroerte (CVA) of ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die verleend wordt buiten zorginstellingen, is voor verbetering vatbaar. [...]

  Lees meer

 • 20/10

  Verbeteragenda hulpmiddelen

  [...]

  Lees meer

 • 14/10

  Oratie Annemieke Buizer

  Maandag 11 oktober 2021 heeft Prof. Dr. A.I. (Annemieke) Buizer haar oratie 'Van klein naar groot; perspectieven in de kinderrevalidatie' uitgesproken. [...]

  Lees meer