Vacature Lid advies en geschillencommissie KNMG

17/02/2022

Per 24 februari 2022 ontstaat er in zowel de Adviescommissie als de Geschillencommissie een vacature voor een specialistlid revalidatiegeneeskunde.

De Regeling specialismen en profielen geneeskunst (verder: de Regeling) heeft voor de behandeling van (bezwaren tegen) besluiten van de registratiecommissie en tegen besluiten van opleiders en opleidingsinstellingen commissies ingesteld. Een Adviescommissie voor behandeling van bezwaren tegen besluiten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), die de RGS adviseert over het te nemen besluit op bezwaar. En een Geschillencommissie die een uitspraak doet in geschillen over de opleiding als aiossen bezwaar hebben tegen een besluit daarover van hun opleider of opleidingsinstelling. Het doel van beide commissies is om de rechten en belangen van artsen in opleiding (aios), van opleiders en opleidingsinstellingen, van specialisten en profielartsen te beschermen en de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen.

Heeft u interesse? Stuur dan uiterlijk 13 maart a.s. een mail naar vra@revalidatiegeneeskunde.nl. Klik hier voor meer informatie