• 13/06

  3 vragen over de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

  De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Kennisnetwerk CVA Nederland werken samen aan de ontwikkeling van de Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel. [...]

  Lees meer

 • 23/05

  Accreditatie buitenlandse nascholingen voortaan eenvoudiger

  Nederland sluit zich aan bij de European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME). Waardoor het voor Nederlandse artsen mogelijk is geworden om accreditatie aan te vragen voor deelname aan buitenlandse bij- en nascholing. KNMG-voorzitter René Héman ondertekende namens alle federatiepartners in Brussel hiervoor de overeenkomt tijdens de UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) Council meeting op 30 april 2022. [...]

  Lees meer

 • 20/05

  Commentaarfase concept Normenkader Respiratory Care Unit

  In november 2020 is op initiatief van de VRA gestart met de ontwikkeling van een normenkader voor de Respiratory Care Unit. [...]

  Lees meer

 • 26/04

  Commentaarfase twee conceptmodules bij Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) zijn twee nieuwe modules ontwikkeld bij de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding: een module over de behandeling met fluoxetine na een herseninfarct of hersenbloeding en een module over de behandeling met non-invasieve hersenstimulatie na een herseninfarct of hersenbloeding, welke is onderverdeeld in twee submodules (non-invasieve hersenstimulatie met repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) en (non-invasieve hersenstimulatie met transcraniële gelijkstimulatie (tDCS)). [...]

  Lees meer

 • 13/04

  Commentaarfase Richtlijn Hoofd-halstumoren

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) zijn elf conceptrichtlijnmodules herzien/ontwikkeld bij de richtlijn ‘Hoofd-Halstumoren’. [...]

  Lees meer