Van de Accreditatie Commissie

24/04/2015

Er is nieuws op het gebied van toekenning accreditatie: nieuwe categorieën in het persoonlijk dossier, accreditatie voor een artikel in de rubriek Publicaties in het NTR en de procedures m.b.t. accreditatie van buitenlandscholing.

De Accreditatie Commissie (AC) heeft als core business het beoordelen van aanvragen voor accreditatie van nascholing en behartigt ook de belangen van de leden op dit gebied. In de afgelopen periode heeft de AC er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om buitenlandscholing zelf toe te voegen aan het persoonlijk dossier. Ook is er op verzoek van de VRA een map in het persoonlijk dossier gemaakt voor het archiveren van scholing die niet geaccrediteerd is, maar die men wel wil bewaren.
 

NIEUW - Toekenning accreditatie voor:
 
Publicatie artikel in de rubriek Publicaties van het NTR
In de vergadering van 23 maart jl. heeft de AC besloten om accreditatie toe te kennen voor het publiceren van een artikel in de rubriek Publicaties van het NTR. Dit op basis van het feit dat sinds 1 januari 2014 alle artikelen die verschijnen in de rubriek Publicaties gepeer-reviewed worden. De accreditatie geldt alleen voor de rubriek Publicaties en het aantal punten dat toegevoegd mag worden, is hetzelfde aantal als voor publicaties in een tijdschrift dat voorkomt op de lijst van US National Library of Medicine (PubMed). Dat betekent: 10 punten voor de 1e auteur, 5 punten voor de 2e auteur en de verdere auteurs 2 punten.
Accreditatie voor een publicatie in het NTR kan met terugwerkende kracht tot 1-1-2014 worden ingevoerd.

Postacademisch/post-hbo onderwijs.
Voor het geven van postacademisch/post-hbo onderwijs mogen accreditatie-uren aan het persoonlijk dossier worden toegevoegd. Het aantal accreditatiepunten bedraagt hetzelfde aantal als al geldt voor het geven van onderwijs aan medisch studenten en het begeleiden van werkgroepen.
 

Persoonlijk dossier

Nieuwe map in Persoonlijk dossier: Niet geaccrediteerde Activiteit
Naast de mappen 'BuitenlandScholing' en 'Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten', is er op verzoek van de VRA een map toegevoegd aan het persoonlijk dossier. In deze map kunt u activiteiten toevoegen die niet-geaccrediteerd zijn (tellen niet mee voor uw herregistratie). Deze activiteiten worden wel getoond in het totaaloverzicht en kunt u bijvoorbeeld gebruiken tijdens de kwaliteitsvisitatie of POP gesprekken. Op deze manier kunt u alle gevolgde scholing op één plek bewaren.

Button: Overzicht nascholing
Nieuw in GAIA is een button waarmee u een overzicht van de behaalde punten in de verschillende competentiegebieden kunt generen. U vindt de button als u na het inloggen kiest voor Overige Activiteiten. Het overzicht laat ook zien of de punten al dan niet geaccrediteerd zijn.
 

Visitatiereglement

De AC is bezig met het opstellen van een Visitatiereglement op basis van de geldende wettelijke regelgeving en afspraken in het Accreditatie Overleg. Het streven is het reglement dit najaar tijdens de ALV te presenteren aan de leden.
 

Buitenlandscholing

Medio 2013 zijn er na goedkeuring door het Landelijk Accreditatie Overleg veranderingen in GAIA aangebracht m.b.t. de accreditatie van buitenlandse congressen en scholingen. Daardoor was het alleen nog mogelijk om scholingen die door een zustervereniging geaccrediteerd zijn in te voeren in het persoonlijk dossier. De reden hiervoor is dat de RGS bij herregistratie niet meer geconfronteerd wil worden met zgn. ‘zachte punten’ ofwel scholingen waar de beroepsvereniging zelf geen oordeel over heeft gegeven. De RGS stelt dat de verantwoordelijkheid voor accreditatie van nascholingen bij de beroepsvereniging ligt en men wilde dan ook deze ‘zachte punten’ niet meer mogelijk maken. Hierdoor was het niet mogelijk om zelf accreditatie in te voeren voor:
  • - niet-geaccrediteerde buitenlandscholing
  • - scholing die geaccrediteerd is door UEMS/ESPRM/ISPRM (dit zijn geen zusterorganisaties!)

Dit werd door de Accreditatie Commissie niet wenselijk geacht. Na een pilot heeft de commissie het mogelijk gemaakt dat men zelf accreditatie kan invoeren voor scholing die geaccrediteerd is door VRA erkende organisaties en een procedure vastgesteld via welke leden of werkgroepen accreditatie kunnen aanvragen voor buitenlandscholing die niet-geaccrediteerd is maar wel belangrijk voor de revalidatiearts.

Invoeren buitenlandscholing in persoonlijk dossier
De AC heeft een aanpassing in GAIA laten maken zodat alle geaccrediteerde buitenlandscholing weer zelf ingevoerd kan worden. Echter de door de UEMS/EACCME verleende accreditatie kan ook voor een ander specialisme dan revalidatiegeneeskunde zijn, daarom heeft u bij het invoeren van buitenlandscholing voortaan twee keuzes.

Bij het invoeren van buitenlandscholing in GAIA ziet u, nadat u hebt gekozen voor ‘Toevoegen activiteit/buitenland scholing’, twee opties nl.:

  1.  Buitenlandscholing geaccrediteerd door zusterorganisatie, ESPRM, ISPRM of voor revalidatiegeneeskunde door UEMS/EACCME
  2.  Buitenlandscholing buiten eigen vakgebied geaccrediteerd voor ander specialisme door UEMS/EACCME/ABMS/AACME

Scholing ingevoerd bij 1 komt in het persoonlijk dossier bij vakinhoudelijke scholing;
Scholing ingevoerd bij 2 komt in het persoonlijk dossier bij scholing buiten het eigen vakgebied.

Procedure Accreditatie aanvragen voor niet-geaccrediteerde buitenlandscholing
Een lid of werkgroep kan accreditatie aanvragen als de nascholing vakinhoudelijk/belangrijk is voor de revalidatiearts /beroepsgroep kunt u de volgende procedure volgen.

Procedure:
Minimaal 3 maanden voor de datum waarop het congres wordt gehouden dient u een verzoek in bij het VRA-bureau door middel van het insturen van het 'Aanvraagformulier accreditatie buitenland scholing'. Dit formulier vindt u op de VRA-website (tabblad Opleiding en Werk/Nascholing). Het formulier dient volledig ingestuurd te worden naar accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl.