Van Hoytema Trofee 2015 voor Hans Slootman

10/11/2015

Dit jaar is de Van Hoytematrofee toegekend aan Hans Slootman. Deze eervolle prijs wordt toegekend aan degene die zich het afgelopen jaar of jaren met betrekking tot de revalidatiegenees-kunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in woord en geschrift. Helaas was Hans niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Geheel in stijl met het thema van het congres, ‘Crossing Borders’, verbleef hij in het buitenland. Zijn dochter Anne Slootman, revalidatiearts in opleiding, nam voor hem de wisseltrofee in ontvangst.

Hans heeft veel betekend voor de revalidatie en in het bijzonder de dwarslaesierevalidatie, zowel in Nederland als in verschillende landen in het buitenland. In revalidatiecentrum Heliomare heeft hij de dwarslaesieafdeling opgezet en groot gemaakt. Ook stond hij aan de wieg van de Optimum Care afdeling, een afdeling speciaal voor acute hoge dwarslaesiepatiënten, die op 26 november 2015 officieel wordt geopend.

Samen met collega-revalidatiearts Floris van Asbeck was Hans Slootman, één van de oprichters van het NVDG, het Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap, waarin hij tevens diverse functies heeft bekleed. Hij heeft meegewerkt aan het Nederlands Handboek van Dwarslaesie en leverde tijdens de scholingscursus Dwarslaesie ook altijd de nodige bijdragen.

Verder heeft Hans de ASIA classificatie voor dwarslaesiepatiënten bekend gemaakt in Nederland Hierover heeft hij een praktisch handboekje geschreven, dat de huidige aios veelvuldig gebruiken en dat in Nederland wordt gezien als de gouden standaard.

Recent heeft Hans, met door hem verkregen subsidie, de NDD opgezet, de Nederlandse Dwarslaesie Data Set. Dit is een landelijk registratiesysteem waar alle dwarslaesiecentra in Nederland mee gaan werken en wat registreert hoe patiënten binnenkomen in het revalidatiecentrum en in welke conditie ze met ontslag gaan.
Hans is de dokter en vraagbaak van Spinal Net, een website specifiek bedoeld voor dwarslaesiepatiënten. En, Hans is nog steeds de vaste columnist van het Revalidatie Magazine.

Op het DCRM 2014 was Hans Key Note Speaker. Hij heeft daar gesproken over revalidatieprojecten in ontwikkelingslanden, waarmee hij uitgebreide ervaring heeft. Zo heeft hij diverse revalidatiecentra in Azië helpen opzetten en het personeel daar geschoold.

Vorig jaar is Hans met pensioen gegaan. Dat houdt niet in dat hij afstand heeft genomen van de revalidatiegeneeskunde. Integendeel. Dit jaar is hij op werkbezoek geweest in Myanmar om te inventariseren of er mogelijkheden zijn om daar een revalidatiecentrum te starten. Later dit jaar is hij uitgenodigd in Namibië om een Afrikaans netwerk rondom revalidatie te helpen opzetten.
En hij is naamgever van het vorig jaar opgezette ‘Slootman OndersteuningsFonds, waarmee hij kleine en innovatieve projecten in het buitenland ondersteunt.

Het bestuur is Hans heel dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor de revalidatiegeneeskunde. Daarom heeft het bestuur, op voordracht van de jury, besloten de Van Hoytema wisseltrofee dit jaar aan hem toe te kennen.