Van Hoytema Trofee 2017 voor prof. dr. Jan Geertzen

09/11/2017

Dit jaar is de Van Hoytema Trofee toegekend aan Jan Geertzen. Deze eervolle prijs wordt toegekend aan degene die zich het afgelopen jaar, of jaren, met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in woord en geschrift. Helaas kon Jan niet aanwezig zijn om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen.

Jan Geertzen werd door de jury voorgedragen vanwege zijn grote verdiensten voor de revalidatiegeneeskunde op vele fronten, zowel binnen als buiten de vereniging. In het kader van deze prijs moet zeker genoemd worden de twee standaard leerboeken betreffende de revalidatiegeneeskunde die op zijn naam staan: ‘Revalidatie voor volwassenen’, die in 2014 verscheen, en ‘Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit’. Voor dit boek werkt hij momenteel aan een geheel nieuwe versie, die begin 2018 uitkomt.


Binnen de VRA is Jan lid geweest van meerdere commissies en op dit moment is hij actief als bestuurslid van het Hooglerarenconvent revalidatiegeneeskunde.
Hij is van 2006 tot 2009 voorzitter geweest van de VRA, in een turbulente tijd waarin hij rust bracht en een duidelijke beleidslijn uit wist te zetten. Daarnaast is hij coördinator/ voortrekker geweest van de CBO richtlijn ‘Amputatie en prothesiologie onderste extremiteiten’ en de voortrekker van het ‘Behandelkader Beenamputatie’ uit 2009, wat mede met zijn inbreng wordt herzien. Tevens was hij voorzitter van de werkgroep die de richtlijn CRPS heeft gemaakt. 

Jan Geertzen heeft meegewerkt aan talloze bij- en nascholings-programma’s binnen en buiten de VRA: De bij- en nascholingscursus ‘Amputatie en Prothesiologie’ van de VRA is daar een mooi voorbeeld van.

Naast deze activiteiten binnen de VRA heeft hij misschien wel een veel belangrijke rol gespeeld in het internationaal op de kaart zetten van de revalidatie en specifiek de Nederlandse couleur. Met name het voorzitterschap van de ISPO internationaal is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat hebben maar weinigen vanuit Nederland voor elkaar gekregen. Binnen de WHO heeft Jan Geertzen een duidelijke adviserende rol.

Zijn afdeling Revalidatiegeneeskunde in het UMCG wordt internationaal heel hoog gewaardeerd. In een dit voorjaar verschenen internationale rankinglijst van alle universitaire revalidatieafdelingen stond Groningen op de 2e plaats. Jan is zeer productief qua wetenschappelijke publicaties en begeleiden van promovendi: met een zeer hoge H-index en honderden gepubliceerde artikelen is hij een van de Nederlandse TOP hoogleraren.

Het bestuur is duizendpoot Jan Geertzen heel dankbaar voor alles wat hij voor de revalidatiegeneeskunde heeft betekend. Daarom heeft het bestuur, op voordracht van de jury, besloten de Van Hoytema wisseltrofee dit jaar aan hem toe te kennen.


Tijdens de Willem Eismadag op 15 maart 2018 in Groningen is de Van Hoytema Trofee toch nog offcieel uitgereikt aan Jan Geertzen. Bestuursvoorzitter van de VRA, Hans Rietman, verraste Jan met een onverwachte toespraak en overhandigde hem de trofee en het bijbehorende certificaat.