Van Hoytema Trofee 2018 voor Annemarijke Boonstra

10/11/2018

Dit jaar is de Van Hoytema Trofee toegekend aan dr. Annemarijke Boonstra. Deze eervolle prijs wordt toegekend aan degene die zich het afgelopen jaar, of jaren, met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in woord en geschrift. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA op 8 november jl.

Annemarijke werd door de jury voorgedragen vanwege haar vele activiteiten voor de pijnrevalidatie en de VRA. Zij is een bescheiden en integer persoon, die zich steeds onvermoeibaar en met passie inzet.

Van 2008 tot 2012 was Annemarijke voorzitter van de van de VRA Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN), en nog steeds is ze penningmeester van deze werkgroep. Vanuit de WPN is ze trekker geweest van de Taskforce Klinische Pijnrevalidatie en de indeling van de WPN-niveau’s.
Ze was mede-opsteller van het Behandelkader Pijnrevalidatie uit 2013 en was tevens nauw betrokken bij het opstellen van de Position Paper Chronische Pijn, die dit voorjaar door de WPN is gepresenteerd.
In het voorjaar van 2019 verschijnt het Handboek Pijnrevalidatie, waarvoor Annemarijke ook 2 hoofdstukken heeft geschreven.

Annemarijke was van 2012 tot 2018 voorzitter van de Commissie Kwaliteit. Hiermee heeft ze aan de wieg gestaan van belangrijke ontwikkelingen in de opzet van de commissie, zoals de verdeling in 2 subcommissie (beleid en visitatie). Tevens is ze nauw betrokken geweest bij de herziening van de kwaliteitsvisitaties.

Binnen haar eigen werkorganisatie, Revalidatie Friesland, vervult Annemarijke al een aantal jaren het voorzitterschap van de medische staf en is zij verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van stafdagen en refereerbijeenkomsten.

Zeer gewaardeerde eigenschappen van Annemarijke zijn dat ze als geen ander een meerderheidsstandpunt kan verdedigen, terwijl dit niet haar persoonlijke standpunt is. Ze is ook uiterst waakzaam voor belangenverstrengeling, een integerheid die haar siert.

Het bestuur is deze stille kracht heel dankbaar. Zij doet veel voor onze vereniging zelf, maar ook op het gebied van pijnrevalidatie. Daarom heeft het bestuur, op voordracht van de jury, besloten de Van Hoytema wisseltrofee dit jaar aan Annemarijke toe te kennen.