Van Hoytema Trofee 2019 voor dr. Wim Janssen

08/11/2019

Dit jaar is de Van Hoytema Trofee toegekend aan dr. Wim Janssen. Deze eervolle prijs wordt toegekend aan degene die zich het afgelopen jaar, of jaren, met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in woord en geschrift. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA op 7 november jl.

Wim werd door de jury voorgedragen vanwege zijn actieve participatie in de Raad Opleiding van de Federatie en de belangrijke rol die hij speelt in het landelijk profileren van onze opleiding.

Ook Internationaal is hij zeer actief en zorgt hij voor verbinding van Europese ontwikkelingen op vakinhoudelijk- en opleidingsgebied met landelijke ontwikkelingen. Zowel in het Executive Committee van de European Union of Medical Specialists Section of PRM als in de Board and Committee for Education van de European Board of PRM bekleedt hij de functie van penningmeester. In de European Society of PRM is hij voorzitter van de Special Interest Scientific Committee kinderrevalidatiegeneeskunde.

Recent is hij als eerste en enige revalidatiearts benoemd als lid van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).
Ook werkt Wim, als voorzitter van de toetsingscommissie, een subcommissie van het Concilium, aan het ontwikkelen en implementeren van een nieuw systeem van toetsen binnen de opleiding revalidatiegeneeskunde

Verder is Wim is een veel gevraagd spreker op nationale en internationale congressen en weet daarmee zijn kennis op het gebied van revalidatie en met name ook de kinderrevalidatie goed te verspreiden. Hij is met recht een ambassadeur van de revalidatiegeneeskunde Nederland naar de internationale revalidatiegemeenschap.

Het VRA bestuur is zich ervan bewust dat dit slechts een korte bloemlezing is van alle activiteiten van Dr. Wim Jansen met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde en is er dus van overtuigd dat met deze voordracht recht wordt gedaan aan de erkenning van de VRA voor zijn verdiensten voor de revalidatiegeneeskunde.