Verbeteragenda hulpmiddelen

20/10/2021

Tijdens de bestuurlijke tafel hulpmiddelen zijn alle handreikingen en brochures, die ontwikkeld zijn binnen de werkgroepen bekrachtigd. De werkgroep Hulpmiddelen van de VRA heeft hier actief aan bijgedragen. De handreikingen en brochures staan nu op de VNG-website. Een aantal gemeentes heeft het convenant om te komen tot verbetering van de hulpmiddelenverstrekking ondertekend, hopelijk volgen er snel meer zodat deze manier van werken landelijk navolging krijgt. Lees hier meer.