Visiedocument Bridge the g@pp gepresenteerd

20/01/2017

Hoe kunnen zorgverleners technische innovaties toepassen in de praktijk? Die vraag staat centraal in het visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025 dat op 18 januari 2017 tijdens het symposium ‘Bridge the (g)@pp’ werd gepresenteerd.

De jonge zorgverleners in opleiding willen de implementatie van innovaties versnellen, maar ook een kritische noot toevoegen. De werkgroep overhandigde het visiedocument aan een patiënt, twee aankomend zorgprofessionals en aan secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen, om bij de verschillende doelgroepen bewustzijn van het probleem te creëren.

Erik Gerritsen van VWS was enthousiast over het visiedocument. ‘Als patiënten en zorgprofessionals dit omarmen, wordt het voor ons makkelijker om mee te helpen innovaties te implementeren.’ Gerritsen bood aan om de werkgroep een masterclass implementatie van zorginnovatie te geven. Toen de financiering van nieuwe initiatieven ter sprake kwam, stelde Gerritsen dat hij binnen een half jaar financiering zou regelen bij aantoonbaar zinvolle nieuwe toepassingen. Verder riep hij de zorgprofessionals op om VWS te helpen met concrete initiatieven.

In het visiedocument beschrijft de Werkgroep Zorg 2025 haar doelen: ze streeft ernaar dat er in 2025 een landelijk elektronisch patiëntendossier is, dat communicatie tussen zorgverleners mogelijk maakt en waarvan de patiënt eigenaar is. Ook moet er meer aandacht komen voor verandermanagement, innovatie en implementatie tijdens de opleiding van zorgverleners. Verder moet e-health in 2025 gebruik maken van standaarden en openbare data. De werkgroep blijft zich ook inzetten voor bewustwording van het nut van e-health bij alle betrokken partijen.

Werkgroep Zorg 2025
De Werkgroep Zorg 2025 is een samenwerkingsverband van jonge zorgverleners in opleiding; medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, klinisch chemici, ziekenhuis- en openbare apothekers en specialisten ouderengeneeskunde. Als nieuwe frisse generatie willen deze zorgverleners in opleiding hun stem laten horen en de missie van de Werkgroep Zorg 2025 vervullen.

Eerder schreef de werkgroep de visiedocumenten Coach, Cure & Care 2025 en Coaching – who cares?. In het eerste visiedocument Coach, Cure & Care werden verschillende onderwerpen benoemd, zoals gezondheid en preventie, zelfredzaamheid, de menselijke maat, verantwoordelijkheid en samenwerking. In het tweede visiedocument Coaching - Who Cares? concentreerde de werkgroep zich volledig op het onderwerp ‘zelfredzaamheid van de patiënt’.

Meer informatie: wz2025.nl

Bron: Arts en Auto en 'Bridge the g@pp