Visiedocument De Medisch Specialist 2025 gepresenteerd

16/01/2017

"In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld! We leggen de lat hoog", aldus Huib Cense, chirurg, vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en voorzitter Raad Kwaliteit. Hij overhandigde het eerste exemplaar van het visiedocument aan Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland.

Veldman gaf aan blij te worden bij het lezen van dit document. “Vanuit de patiënten gezien zitten er heel veel handvatten in de visie waarmee we samen aan het werk kunnen om de zorg in de toekomst écht beter te maken.”

Onder het voorzitterschap van Huib Cense heeft een werkgroep van medisch specialisten zich het afgelopen jaar gebogen over de toekomst van de medisch-specialistische zorg. Deze werkgroep heeft gesprekken gevoerd met onder meer patiënten, bestuurders en verzekeraars.

4 thema’s
In het visiedocument Medisch Specialist 2025 staan vier thema’s centraal, waaronder de relatie tussen arts en patiënt die vooral gericht moet zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. In 2025 is de medische zorg volledig rondom de patiënt georganiseerd en beweegt de medisch specialist zich in een flexibel netwerk van zorgprofessionals. De medisch specialist heeft naast het genezen van ziekten ook een rol als coach op het gebied van gezondheid en gedrag. Daarnaast heeft de medisch specialist een actieve rol in beoordelen en implementeren van innovaties die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de patiënt.   

Gerechtvaardigd vertrouwen
Optimale zorg wordt geleverd door gemotiveerde professionals die zich gewaardeerd voelen. Cense: “Dat vraagt om gerechtvaardigd vertrouwen. Dat vertrouwen kunnen we alleen verdienen door de kwaliteit van onze zorg zichtbaar te maken. Dit kan door middel van ‘harde’ kwaliteitsinformatie zoals morbiditeit en mortaliteit, maar ook met ‘zachte’ kwaliteitsinformatie zoals informatie uit patiëntenenquêtes of teambeoordelingen.”

Op het Federatiecongres op 14 maart a.s. zal uitgebreid ingegaan worden op de inhoud van de visie. In diverse workshops komen de verschillende thema’s aan bod.

Bron: www.demedischspecialist.nl