Visitatiereglement gereviseerd

24/04/2014

De Commissie Kwaliteit heeft het visitatiereglement voor kwaliteitsvisitaties herzien.

Hierbij is kritisch gekeken of het reglement nog een juiste weergave was van de huidige procedures rondom kwaliteitsvisitaties. Er is gebruik gemaakt van het Algemeen visitatiereglement en de Leidraad waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties, beide van de Orde van Medisch Specialisten.

Belangrijkste wijzigingen betreffen het aanpassen en verduidelijken van definities en het visitatiecriterium, het opnemen van een procedure indien er sprake is van disfunctioneren, het toevoegen van een artikel over aanwezigheid bij de visitatie en een aanvulling wat betreft het opsturen van het visitatierapport (naast verzending naar de Raad van Bestuur ook naar de voorzitter van de Medische Staf).

Het bestuur heeft het vernieuwde visitatiereglement op 10 april jl. vastgesteld en vanaf heden geldt dit reglement voor kwaliteitsvisitaties. Klik hier voor het visitatiereglement.