VRA webinar: Triage en post IC-nazorg-traject

16/04/2020

Op donderdag 16 april van 17.00-18.00 uur organiseerde de VRA een webinar met als onderwerp ‘triage en post IC-nazorg-traject’, onder leiding van dr. Bowine Michel, revalidatiearts.

Het doel van dit webinar voor de VRA was het uitwisselen van kennis over en ervaringen met de triage en de organisatie van nazorg, waaronder MSR, van COVID-19 patiënten na opname op de IC. De volgende collega’s presenteerden tijdens dit eerste VRA webinar hun ervaringen met COVID-19 patiënten op de IC en het regelen van de nazorg na de IC in hun regio:

  • Dr. Christof Smit, revalidatiearts Tolbrug
  • Germijn Heijnen, Physician Assistant UMC Utrecht
  • Dr. Louise Sabelis, revalidatiearts Amsterdam UMC

Gedurende het webinar was er de mogelijkheid om vragen aan elkaar te stellen (via Q&A). Men kon ook vooraf een vraag indienen.
De VRA webinars zijn geaccrediteerd voor revalidatieartsen (alleen indien live aanwezig). 

Terugkijken webinar

VRA webinars die zijn geweest kunt u terugkijken via de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Klik hier om de webinar terug te kijken.
Hiervoor dient u eenmalig een wachtwoord aan te vragen via deze link (voor medisch specialisten). Via deze link is het mogelijk voor andere zorgprofessionals om een wachtwoord op te vragen.

Wij verzoeken u dringend de inhoud van deze webinars vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden (niet-medici) te delen of op sociale media en andere media mededelingen over de inhoud te doen.