Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties

24/04/2014

In 2012 is door de Raad Kwaliteit (OMS) de Leidraad waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties vastgesteld. Deze leidraad bevat een normeringstelsel en een set van minimale eisen waaraan de kwaliteit van de zorg dient te voldoen.

Met deze normering kan de visitatiecommissie ad hoc in de verslaglegging komen tot een gestandaardiseerde wijze van oordeelsvorming.

De basisnorm wordt gezien als de basiskwaliteit voor elke revalidatiepraktijk. Daarnaast is een omschrijving gemaakt van de streefnorm. Deze kan gezien worden als realiseerbaar voor de beste 10-20% van de vakgroepen. Dit is bedoeld om te benadrukken dat het bij kwaliteitsvisitatie ook gaat om stimulerende prikkels in te bouwen die uitnodigen om te excelleren. Anderzijds is de beoordeling veel strenger geworden. Behalve aanbevelingen kunnen er ook zwaarwegende aanbevelingen en voorwaarden gegeven worden door de visitatiecommissie ad hoc.

De leidraad van de Raad Kwaliteit is door de Commissie Kwaliteit vertaald naar de praktijkvoering van de revalidatieartsen. De waarderingssystematiek zal komend jaar door de visitatiecommissies ad hoc gebruikt worden tijdens de visitaties om te kijken in hoeverre de normering toepasbaar is op en aansluit bij de huidige praktijk. Op basis hiervan kan de leidraad aangepast worden. De verwachting is dat de waarderingssystematiek met ingang van april volgend jaar formeel gebruikt gaat worden bij kwaliteitsvisitaties.

Het bestuur heeft de waarderingssystematiek op 10 april jl. vastgesteld. Klik hier voor de waarderingssystematiek.