Website Platform Medisch Leiderschap gelanceerd

20/03/2014

Onlangs is de website van het Platform Medisch Leiderschap online gegaan. Het Platform Medisch Leiderschap is een groep van studenten, aios, ‘jonge klaren’ en ‘oude rotten’. Gedreven artsen die zich, veelal in hun vrije tijd, inzetten voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn.

Het Platform is in 2012 opgericht door jonge huisartsen, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten, al dan niet in opleiding. Zij vormen het bestuur van het Platform. Inmiddels telt het Platform ruim honderd leden. Daarnaast is er een grote LinkedIn-groep actief, die uit meer dan tweehonderd leden bestaat. Sinds de start ondersteunt de KNMG het Platform.

'Dokters in the lead'
Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead!’. Bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen? Het Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen toerusten met de competentie leiderschap. Leiderschap moet in de opleiding geneeskunde en de verdere loopbaan van een arts net zo belangrijk worden als de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap.

Om dit mogelijk te maken bouwt het Platform aan een (inter)nationaal netwerk voor artsen die actief (willen) zijn in medische leiderschapspositie. Als kwartiermaker initieert en faciliteert het Platform initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van medisch leiderschap.

Werkgroepen
Er zijn diverse werkgroepen actief binnen het Platform. Zo is er een werkgroep die een competentieprofiel medisch leiderschap ontwikkelt. Deze werkgroep brengt in kaart wat medisch leiderschap precies inhoudt en welke competenties daarbij horen.

Een andere werkgroep werkt samen met het project CanBetter van het KNMG-project Modernisering Medische Vervolgopleidingen. CanBetter richt zich op het concretiseren van de algemene competenties in de medisch vervolgopleidingen en houdt daartoe pilots. Eén van de pilots is ‘Verwonder en Verbeter’, waarin wordt onderzocht hoe aios kunnen worden gestimuleerd om verbeterpunten niet alleen te signaleren, maar daadwerkelijk zelf bij te dragen aan een oplossing. In een tweede pilot wordt een opleidings- en onderwijsmodule ontwikkeld die de overgang van aios naar jonge klare makkelijker maakt.

Drie tot vier keer per jaar organiseert het Platform een bijeenkomst, onder het motto ‘Je brengt wat, je haalt wat en verlegt een steen’. Hier worden ideeën uitgewisseld, ontstaan nieuwe initiatieven en worden lopende projecten besproken.

Lid worden?
Artsen (in opleiding) die lid willen worden van het Platform kunnen zich aanmelden via de website.