Werkgroepleden gezocht voor herziening WIP richtlijnen

30/06/2015

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft in totaal 18 WIP-richtlijnen geproduceerd voor de revalidatiecentra. Een groot deel van deze richtlijnen is niet meer up-to-date, dat wil zeggen: langer dan 5 jaar niet meer gereviseerd. De Stichting WIP verwacht op afzienbare termijn beter in staat te zijn het onderhoud van een (kleiner) pakket richtlijnen aan te pakken, maar zij zullen hierbij wel scherper prioriteiten moeten stellen. Daarover willen zij graag overleggen met vertegenwoordigers van de gebruikers van de WIP-richtlijnen, waaronder RN en VRA.
De WIP heeft overleg gehad met RN en VRA en het voorstel is een werkgroep in te stellen, bestaande uit revalidatieartsen, leden van RN en leden van de WIP. Deze werkgroep heeft in eerste instantie als taakopdracht te adviseren over:

  1. welke revalidatiespecifieke richtlijnen moeten blijven en geactualiseerd moeten worden. Hierbij moet ook nagedacht worden over prioritering, aanpak en financiering van herziening.
  2. Welke revalidatiespecifieke richtlijnen mogelijk kunnen vervallen (en waarvoor verwezen kan worden naar ziekenhuis- of verpleeghuisrichtlijnen).
  3. Welke revalidatiespecifieke richtlijnen nog ontbreken.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl