Wisseling voorzitter VRA

08/11/2019

Prof. dr. Hans Rietman heeft na vijf jaar voorzitterschap van de VRA de voorzittershamer overgedragen aan dr. Annette van Kuijk.

Hans begon zijn werk als voorzitter toen hij in het najaar van 2014 werd benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de VRA. Vanaf eind 2013 heeft Hans intensief deelgenomen aan het VRA bestuur, ter voorbereiding van zijn voorzitterschap. Hij nam op 6 november 2014 de voorzittershamer over van Juan Martina.

Onder voorzitterschap van Hans heeft de vereniging grote inhoudelijke stappen gemaakt. Zo verscheen in 2015 het ‘Position Paper Revalidatiegeneeskunde’ en zag in 2018 het ‘beleidsplan Revalidatiegeneeskunde 2025’ het licht. Dit beleidsplan resulteerde in het bijbehorende werkplan. Ook heeft Hans meegewerkt aan de invulling van de rol van de VRA binnen de Federatie Medisch Specialisten (FMS), die in 2015 is opgericht. De FMS heeft inmiddels een niet meer weg te denken rol als partner en belangenbehartiger van alle wetenschappelijke verenigingen.

Annette van Kuijk is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA benoemd tot nieuwe voorzitter van de VRA. Als voorzitter van het Concilium, de functie die ze tot de ALV heeft vervuld, en als lid van het algemeen bestuur was ze mede betrokken bij veel activiteiten van de vereniging. Tevens heeft ze in het afgelopen jaar intensief meegedaan aan de vergaderingen van het VRA dagelijks bestuur, ter voorbereiding van haar nieuwe rol als voorzitter van de VRA.

Het VRA bestuur, bureau en de hele vereniging danken Hans hartelijk voor zijn enorme inzet in de afgelopen vijf jaar. Annette, we heten je welkom in het ‘warme nest’ dat Hans voor je achterlaat en wensen je veel succes en plezier als voorzitter van de VRA.