ZonMw subsidie toegekend voor initiatief Healthy Ageing

03/04/2018

Een projectgroep onder voorzitterschap van revalidatiearts Rienk Dekker, heeft een ZonMw subsidie ontvangen. Dit project onderzoekt waarom beweging als medicijn nog onvoldoende of niet toegepast wordt in het ziekenhuis en heeft daarbij als doel om een methode te ontwikkelen om bewegen als behandeling in te voeren. Aan de subsidie is een bedrag verbonden van 400.000 euro.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een inactieve leefstijl de kans op het optreden en verergeren van veel chronische ziekten vergroot. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Bewegen als medicijn heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg. Het project, met een looptijd van twee jaar, werkt aan een tool voor artsen waarmee zij bewegen als medicijn makkelijker kunnen inzetten. Het project heeft als titel: PIE=M; Physicians Implement Exercise is Medicine. The implementation of individualized active lifestyle prescription in routine clinical care; E=M.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door en bij twee ziekenhuizen; UMC Groningen en VUmc (Amsterdam) in samenwerking met een groot netwerk van partners: de Hanzehogeschool Groningen, Het Huis voor de Sport Groningen, de gemeente Groningen, Het Amsterdam Institute of Sport Science, het Amsterdam Public Health Institute, Lifelines en het Kennis Centrum Sport.

In het UMC Groningen zijn de afdelingen orthopedie, revalidatiegeneeskunde, bewegingswetenschappen, genetica, sportgeneeskunde, oncologie en nefrologie betrokken bij het project.