Zorginstituut neemt Zorgstandaard Chronische Pijn op in Register

25/02/2020

Patiënten met chronische pijn kunnen voortaan zelf helder krijgen wat goede zorg is en waar zij daarover informatie kunnen vinden. De oplevering van de breed gedragen Zorgstandaard Chronische Pijn met bijbehorende patiëntenversie maakt dit mogelijk. Onlangs besloot het Zorginstituut de zorgstandaard op te nemen in het Register. 

Een groot aantal zorgorganisaties rondom chronische pijn stelden de zorgstandaard samen, zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten en zorgverzekeraars. Door de recente beslissing van het Zorginstituut om de zorgstandaard op te nemen in het openbaar Register, is er een goede basis gelegd voor de zorg rondom de patiënt met chronische pijn. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

De zorgstandaard is gebaseerd op de nieuwste inzichten over de zorg voor chronische pijn en heeft betrekking op de gehele zorgketen. Er wordt onder andere in beschreven hoe behandelaars het beste met elkaar en met de patiënt kunnen samenwerken. Ook worden aanwijzingen gegeven om te voorkomen dat acute pijn overgaat in chronische pijn, en wat hierbij de beste ondersteuning voor de patiënt is.

Om de zorgstandaard toe te passen in de praktijk, is de ontwikkeling van een multidisciplinaire Leidraad nodig. Deze biedt concrete handvatten voor medisch-specialisten, huisartsen en paramedici voor het gebruik van de zorgstandaard. De NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) en de VRA zijn gestart met het ontwikkelen hiervan. Ook zullen patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars daarbij worden betrokken. 

Daarnaast is in 2019, op inititatief van de VRA, gestart met het opstellen van een Richtlijn Chronische Pijn.

Klik hier voor voor het nieuwsbericht van het Zorginstituut over de zorgstandaard.
Klik hier voor de Zorgstandaard Chronische Pijn