Zorgmodule Bewegen gepresenteerd

08/01/2016

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF, hebben op 15 december 2015 een Zorgmodule Bewegen gepresenteerd. In de Zorgmodule wordt de generieke beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening beschreven. De VRA Werkgroep Bewegen en Sport (WvBS) heeft hieraan meegewerkt in de klankbordgroep.

Bewegen is niet vanzelfsprekend
"Bewegen is een medicijn bij veel chronische aandoeningen. Toch is bewegen voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Professionals zijn nodig om - medische - belemmeringen om te bewegen bij mensen weg te nemen, hen te adviseren, te coachen en te begeleiden naar gezond zelfstandig bewegen. Daar heeft iedereen baat bij" aldus Helene Voogdt, voorzitter kerngroep Zorgmodule Bewegen.

Kwalitatief goede beweegzorg
In de Zorgmodule Bewegen wordt vanuit patiëntperspectief beschreven waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie moet voldoen. Hiermee wordt beoogd de beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening te verbeteren.
De Zorgmodule Bewegen beschrijft enerzijds de inhoud, organisatie en kwaliteit van de beweegzorg en anderzijds de rol van de patiënt. De inhoud van de Zorgmodule is gebaseerd op richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsnormen, vanuit professioneel- en patiëntperspectief. De patiënt is partner in de beweegzorg.

Zorgmodule helpt bij ontwikkelen producten en diensten beweegaanbod
De Zorgmodule Bewegen ondersteunt patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties, zorgaanbieders, zorginstellingen, verzekeraars en organisaties die beleid, producten en diensten ontwikkelen met betrekking tot beweegaanbod en beweegzorg, ten behoeve van mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening.

Bron: persbericht

Lees meer: