Zorgstandaard Myotone Dystrofie type 1 gereed

04/08/2015

De zorgstandaard Myotone Dystrofie type 1 is gereed.

Deze zorgstandaard is ontwikkeld op initiatief van Spierziekten Nederland en met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Expertisecentrum MD1 Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen & Maastricht Universitair Medisch Centrum en Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Via deze link kunt u de digitale versie van de zorgstandaard MD downloaden.