Zorgvernieuwingsprijs KFA

11/06/2014

Tot 1 juli 2014 kunnen kandidaten voor de KFA Revalidatie Prijs worden aangemeld. Op vrijdag 3 oktober 2014 wordt de prijs, waaraan een geldbedrag van 20.000 euro is verbonden, voor de derde keer uitgereikt.

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) heeft in 2010 de tweejaarlijkse KFA Revalidatie Prijs ingesteld. In het najaar van 2014 wordt deze prijs, waaraan een geldbedrag van 20.000 is verbonden, voor de derde keer uitgereikt.

De prijs is bestemd voor personen die zich hebben ingespannen voor aantoonbare en gerealiseerde vernieuwing in de revalidatie van kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. De vernieuwing kan betrekking hebben op de implementatie van wetenschappelijk onderzoek, een nieuwe wijze van werken die tot betere resultaten leidt, maar ook op de invoering van een voorziening met duidelijke meerwaarde voor de revalidatie. De vernieuwing of verbetering dient direct ten goede te komen aan de doelgroep en dient aan te sluiten bij de doelstelling van KFA.

Kandidaten kunnen zich nog aanmelden of aangemeld worden tot 1 juli 2014.

Meer informatie is te vinden op de website: www.kinderfondsadriaan.nl.