• 19/10

  Advies van RVS: Hoor mij nou!

  De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) beantwoordt met het advies 'Hoor mij nou!' de vraag die het ministerie van VWS in februari 2020 stelde: 'Wat is er nodig om – in geval van een complexe zorgvraag – te komen tot een uitkomstgericht besluitvormingsproces, dat uitgaat van wat daadwerkelijk belangrijk is voor de desbetreffende patiënt?' Bij complexe zorgvragen gaat het om vragen naar lichamelijke, sociaalmaatschappelijke én psychische zorg. Revalidatiegeneeskunde richt zich ook op complexe zorgvragen. [...]

  Lees meer RVS advies: Hoor mij nou! (met briefadvies RVS)

 • 09/10

  Aanmelding voor Wetenschaps- en innovatieprijs 2021 van start

  Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten. Om dat te stimuleren, reikt de Federatie Medisch Specialisten elke 2 jaar de Wetenschaps- en innovatieprijs uit. Want goed onderzoek verdient een podium! [...]

  Lees meer

 • 01/10

  Zorgpad Fibromyalgie

  ReumaNederland en Fibromyalgie En Samenleving (F.E.S.) hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een zorgpad voor mensen met fibromyalgie. Onderaan dit bericht vindt u dit zorgpad. [...]

  Lees meer Zorgpad Fibromyalgie

 • 29/09

  Campagne On The Move gelanceerd in Nederland

  Met de On The Move-campagne werken de Pijn Alliantie In Nederland (PA!N) en EFIC samen om het bewustzijn te vergroten van de impact die beweging en fysieke activiteit kunnen hebben op het voorkomen van #pijn. Het nieuwe materiaal is ook beschikbaar in het Nederlands. [...]

  Lees meer

 • 29/09

  Commentaarfase herziene richtlijn 'NAH en arbeidsparticipatie'

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen is de richtlijn ‘NAH en arbeidsparticipatie’ uit 2012 herzien. Coen van Bennekom heeft, namens de VRA, als voorzitter de werkgroep geleid. Tevens was Wip Bakx als revalidatiearts in de werkgroep betrokken. [...]

  Lees meer