• 22/08

  VRA standpunt inzake Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) in vegetatieve toestand

  Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) in vegetatieve toestand. Hieronder vindt u de toelichting op dit standpunt. [...]

  Lees meer

 • 26/07

  Oproep deelnemers SMA enquête

  Behandelt of ondersteunt u, als professional, mensen met SMA of hun naasten? ? Wilt u meedenken over hoe psychosociale zorg voor deze doelgroep verbeterd kan worden? Dan is uw input zeer gewenst! Kent u collega’s die ook goede ideeën hebben over psychosociale zorg voor mensen met SMA? Attendeer ze dan op dit nieuwsbericht en de SMA enquête. [...]

  Lees meer

 • 26/07

  KWF publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’.

  In augustus herhaalt KWF de publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’. Hierin brengt KWF klachten tijdens en na de behandeling van kanker onder de aandacht. [...]

  Lees meer

 • 19/07

  Commentaarronde conceptrichtlijn Artrose heup en knie

  Op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is de conceptrichtlijn Artrose heup en knie (conservatieve behandeling) ontwikkeld. Namens de VRA heeft A.M. Boonstra deelgenomen aan de klankbordgroep voor deze richtlijn. [...]

  Lees meer

 • 18/07

  Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

  Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 8 en Rediscovery Ronde 3 opengesteld. Om beter tegemoet te komen aan belangrijke vragen op het gebied van het goed gebruik van geneesmiddelen zijn de kaders voor beide rondes uitgebreid. Bij Open Ronde 8 komt financiering beschikbaar voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery Ronde 3 betreft de uitbreiding de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen. [...]

  Lees meer