• 18/03

  Libra webinar chronische pijn 21 april - inschrijving geopend

  Pijnklachten hebben veel invloed op het dagelijks functioneren van mensen, zeker als die klachten chronisch van aard zijn. Pijnrevalidatie kan verlichting brengen. Libra wil graag in het gezamenlijke netwerk van eerstelijns -, tweedelijns - en derdelijns zorgprofessionals kennis delen en informatie uitwisselen. Samen sterk voor gemeenschappelijke zorg rond chronische pijn! [...]

  Lees meer

 • 08/03

  Commentaarfase Richlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen onderbeen

  Op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is een multidisciplinaire werkgroep ingericht die de richtlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen heeft opgesteld. [...]

  Lees meer

 • 01/03

  Commentaarfase NHG-standaard Beroerte

  Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Beroerte gedeeltelijk herzien. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de nieuwe en herziene onderdelen van de NHG-standaard. [...]

  Lees meer

 • 25/02

  Update standpunt dagelijks bestuur ZAT traject PCS 24-02-2022

  De tekst zoals die is gepubliceerd op de website rondom het definitieve rapport van het zorgadviestraject Post Commotioneel Syndroom (zie onderaan dit bericht) heeft nogal wat reacties losgemaakt. Het DB heeft hierover vergaderd en geeft graag een nadere toelichting op de verder te ondernemen acties in reactie op de uitkomst van het Zorgadviestraject rondom het Postcommotioneel  Syndroom (PCS). [...]

  Lees meer

 • 24/02

  Kick-off nieuwe Kennisagenda Revalidatie

  Afgelopen maand is de projectgroep gestart om tot een nieuwe Kennisagenda te komen voor de revalidatiesector. De projectgroep die deze nieuwe Kennisagenda gaat samenstellen, bestaat uit een brede vertegenwoordiging vanuit de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA),  Revalidatie Nederland (RN) en Patiëntenfederatie Nederland. De projectleider is Mel Major, Research Coördinator voor de VRA en RN. Naar verwachting kan de nieuwe Kennisagenda in 2023 worden opgeleverd. [...]

  Lees meer