• 17/01

  Commentaarfase Richtlijn Rouw

  Op initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een multidisciplinaire werkgroep ingericht die een richtlijn Rouw heeft ontwikkeld. [...]

  Lees meer

 • 08/12

  Commentaarfase Generieke richtlijnmodule en verstandige keuzes met betrekking tot adequaat opioïden gebruik

  Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is de ontwikkeling van een generieke richtlijnmodule en verstandige keuzes met betrekking tot adequaat opioïden gebruik gestart. De VRA is uitgenodigd om hier commentaar op te geven. [...]

  Lees meer

 • 24/11

  Oratie prof.dr. Rienk Dekker, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

  Dinsdag 23 november 2021 heeft prof. Dr. R. (Rienk) Dekker zijn oratie 'Revalidatiegeneeskunde en actieve leefstijl: een uitdaging in beweging!' uitgesproken. [...]

  Lees meer

 • 23/11

  Ingelast COVID-19 webinar woensdag 24 november

  Vanwege de snel stijgende besmettings- en opnamecijfers en de vele vragen die onder medisch specialisten leven, organiseert de Federatie morgenavond om 19.30 uur een spoedwebinar. We bespreken de stand van zaken binnen en buiten de ziekenhuizen en het sentiment op álle afdelingen. Hoe geven we alle patiënten de best mogelijke zorg? Wat staat ons nog te wachten? Sprekers zijn onder andere: NZa-directeur Karina Raaijmakers, OMT-leden Diederik Gommers en Jan Kluytmans, oncologisch chirurg Arjen Witkamp en anesthesioloog Caroline van der Marel. [...]

  Lees meer

 • 23/11

  Performance gap bij ‘Samen Beslissen’, ook in de revalidatiegeneeskunde

  Sinds het najaar van 2019 neemt Daniëlle de Wit namens de VRA deel aan de werkgroep ‘Samen Beslissen’ van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze werkgroep heeft als taak om de Raad Kwaliteit en het bestuur van de FMS te adviseren over de implementatie van Samen Beslissen. Daniëlle heeft gezien en gehoord hoe deze implementatie leeft bij andere medisch specialismen en daarbij viel het haar op dat men daar soms veel verder is dan binnen de VRA, behoudens lokale initiatieven van enkele revalidatiecentra. Daarom hierbij een aantal ‘Wist-u-datjes’ voor het toepassen van Samen Beslissen in de praktijk. [...]

  Lees meer